Misyon ve Vizyon

Genel Sekreterlik Misyonu

İlgili mevzuat çerçevesinde görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken, mevcut kaynakları en verimli şekilde değerlendirerek, tüm birimler arasında uyumlu çalışmayı sağlamaktır.

 

Genel Sekreterlik Vizyonu

Görevlerimizi gerçekleştirirken tüm iş süreçlerinde verimli, hızlı ve uluslararası  standartlarda hizmet üretmektir.