Genel Bilgiler

Genel Sekreterliğimiz Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesinin 27. maddesi uyarınca; Genel Sekreter, 2 Genel Sekreter Yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşmaktadır.

Genel Sekreter, Üniversite idari teşekkülünün en üst makamıdır ve bu oluşumun denetim ve kontrolünde Rektöre karşı sorumludur.

Genel Sekreter idari yapılanmayla ilgili görevlerinin yanı sıra, aşağıdaki görevleri de yerine getirir:

Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda Raportörlük yapmak; gündem belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve alınan kararların yazılmasını, korunmasını ilgili birimlere iletilmesini ve saklanmasını sağlamak.

Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin düzenli, verimli ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

Üniversitede çalışan personelin, görev ve sorumluluk anlayışına bağlı olarak hizmet vermelerini sağlamak,

Personelin, eğitim sektöründe yaşanan değişimlere uyum sağlayabilmelerini ve verilen hizmet standartlarının yükseltilmesini sağlamak amacı ile hizmet içi eğitimlerini sağlamak.